Lyckseletravet som säsongsbana

Lycksele Travsällskap invigde Lyckseletravet (Ly) 1955. Totalisatortillstånd erhölls två år senare. Med anledning av att Lyckseletravet saknar banbelysning arrangerar Lycksele Travsällskap endast travtävlingar i månaden juli.

Fakta om Lyckseletravet

• Banförkortning: Ly
• Bankod för spel: 38
• Bredd: 19,0 m (1 640 m), 20,0 m (2 140 m)
• Längd: 1 000 m
• Open Stretch: Nej
• Upplopp: 200 m
• Vinklad startbilsvinge: Nej

Lyckseletravet